Quins Serveis t'oferim?

Després de 30 anys oferint serveis de neteja de vidres i neteja en general de tot tipus de recobriments i superfícies a Holanda, la nostra empresa arriba a Catalunya.

Què i com netegem?
  • Revestiments
  • Rètols
  • Paviments
  • Façanes de pedra
  • Eliminar grafittis
  • Panels solars
  • Recobriments
  • Tota mena de superfícies
Procedim en cada cas, amb el mètode més eficient i efectiu, fent ús de la nostra experiència i èines específiques a l'abast, atnt en utillatge (neteja de vidres tradicional amb escala -fins a 10m-, amb perxa telescòpica -fins a 15m-, amb plataforma hidràulica -només altures superiors- com amb procediments (aigua osmòtica).

Fem ús d'un innovador sistema de neteja de vidres via ’òsmosi, que consisteix en desmineralitzar l’aigua. Aquesta passa a través d’unes resines i s’injecta sobre la superfície del vidre, mitjançant un sistema de perxes i raspall. Amb l’acció de fricció d’aquesta eina i l’aigua+detergent els vidres queden nets. A l’esbandir amb aigua pura, aquesta no deixa cap rastre en el vidre un cop s’asseca, doncs no conté cap residu sòlid. És un molt bon sistema per netejar murs cortina, vidres exteriors alts o inaccesibles per altres opcions d’elevació, cases particulars amb arquitectura de vidres complicada, etc.

Neteja professional de panels solars, per a més ingresos
Neteja Paviment i Façanes de Pedra
Neteja Paviment: resultat
Neteja de Revestiments, Ròtuls i Eliminació de Graffitis
Neteja amb Plataforma Hidràulica (només per a alçades superiors)
Neteja professional més ràpida i econòmica, amb Pèrtiga Telescòpica (fina a 15m), marcs inclosos
Neteja Vidres amb Pèrtiga
Neteja Revestiments
Neteja Revestiments
Neteja Revestiments
Neteja de Vidres tradicional amb Escala (fins a 10m)
Neteja Vidres amb Pèrtiga